Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yönetim Kurulu

BAŞKAN      Doç. Dr. Mehmet Ali AKTAŞ

ÜYE             Öğr.Gör. Yusuf Gökhan DURSUN

ÜYE             Öğr.Gör. Esra SOYU

ÜYE             Dr. Öğr. Üy. Mustafa Yılmaz İÇERLİ

ÜYE             Dr. Öğr. Üy. Tülay YAĞMUR

ÜYE             Dr. Öğr. Üy.  Hakan SELDÜZ

RAPORTÖR  Güney GÜVENÇ