Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yönetim Kurulu

BAŞKAN      Doç. Dr. Mehmet Ali AKTAŞ

ÜYE             Dr. Öğr. Ü. İbrahim APAK

ÜYE             Öğr.Gör. Yavuz AKPINAR

ÜYE             Dr. Öğr. Üy. Mustafa Yılmaz İÇERLİ

ÜYE             Dr. Öğr. Üy. Tülay YAĞMUR

ÜYE             Dr. Öğr. Üy.  Hakan SELDÜZ

RAPORTÖR  Güney GÜVENÇ