Aksaray Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Misyon & Vizyon

Özgün ve çağdaş bir eğitim öğretim yapısı oluşturarak; mesleki bilince ve girişimci ruha sahip, topluma karşı duyarlı, farklılık oluşturacak nitelikleri ile alanlarında tercih edilen ara elemanlar yetiştirerek pek çok sektörde merkez olma özelliği gösteren, bölgemizin ve ülkemizin sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamaktır. 

İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişimine en çok katkıyı sağlayacak çalışmaları ortaya koyan, Üniversite-Sektör-Toplum işbirliğini sağlamada öncü; yenilikçi, dinamik, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, mesleki ve ahlaki kurallara bağlı, evrensel değerlere saygılı bir eğitim kurumu olmaktır.